System Mycia Kół MobyDick Duo

Zaletą Systemu Mycia Kół Duo jest to, ze w tym samym czasie myte są dwie osie pojazdu, co powoduje zmniejszenie czasu mycia całego pojazdu.

Tak jak każde urządzenie rolkowe także Duo posiada bardzo duże zdolności do wymywania kleistego materiału zalegającego pomiędzy kołami typu tandem i może być zainstalowane w krótkim czasie.