Polityka prywatności

 Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym frutiger.pl

FRUTIGER Polska Sp. z o.o przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.frutiger. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron frutiger. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania http,
  6. kod odpowiedzi http,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Frutiger nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce użytkownika,
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Frutiger. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Frutiger. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Frutiger
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Frutiger nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla serwisów Frutiger wykorzystujemy następujące pliki Cookies.
Serwis: Frutiger.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości zapytań. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu Frutiger.pl nie powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron
Serwis Frutiger.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Frutiger.pl

Klauzula informacyjna