Faq

 1. Do czego służą instalacje MOBY DICK?
  Instalacje MOBY DICK służą do mycia kół, podwozi pojazdów ciężarowych. Czasem też do dezynfekcji kół i podwozi.
   
 2. Gdzie znajdują zastosowanie instalacje MOBY DICK?
  Instaluje się je w kamieniołomach, kopalniach, na budowach i na składowiskach odpadów.
   
 3. Jaka jest zasada mycia przy użyciu instalacji MOBY DICK?
  Podajemy dużą ilość wody, pod niewielkim ciśnieniem. Woda jest w obiegu zamkniętym.
   
 4. Jaka jest różnica między instalacją rolkową (np. MOBY DICK Junior), a najazdową (np. MOBY DICK Quick 400)?
  Myjnie rolkowe stosuje się przy zabrudzeniu ekstremalnym, najazdowe przy lekkim zabrudzeniu kół i podwozi. Poza tym inaczej wygląda mycie pojazdu. Przy rolkowych myjniach MOBY DICK pojazd musi się zatrzymać każdą osią pomiędzy rolkami napędzającymi tę oś. W przypadku instalacji najazdowych MOBY DICK Quick, pojazd przyjeżdża przez myjnię z prędkością ok. 10 km/h i nie musi się zatrzymywać.
   
 5. Czy można użytkować myjnie MOBY DICK w zimie?
  Można korzystać z myjni MOBY DICK w zimie do temperatury -7oC. Poniżej tej temperatury nie ma takiej potrzeby: zabrudzenia kół pojazdów jest niewielkie lub go nie ma wcale. Druga sprawa to możliwość przymarznięcia hamulców pojazdów mytych w temperaturze poniżej -7oC. Możemy zaopatrzyć nasze myjnie w podgrzewacze wody, montowane w zbiornikach posiadających przenośniki zgrzebłowe.
   
 6. Jak opróżniane są zbiorniki sedymentacyjne ze szlamu?
  Część maszyn zaopatrzonych jest w przenośniki zgrzebłowe, które rozładowują zbiornik sedymentacyjny automatycznie. Mamy także instalacje ze zbiornikami bez przenośników, wtedy należy rozładować zbiornik ręcznie, np. przy użyciu koparki lub pomp szlamowych.
   
 7. Czy można myć w myjniach MOBY DICK samochody osobowe?
  Nie, ponieważ nasze myjnie nie są myjniami samochodowymi. Myjemy wyłącznie koła i podwozia.
   
 8. Czy wymagana jest obecność osoby obsługującej myjnię MOBY DICK?
  Nie. Są to urządzenia w pełni zautomatyzowane. Konieczne jest natomiast przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za pracę urządzenia.
   
 9. Jak często psują się myjnie MOBY DICK?
  Jeżeli eksploatowane są zgodnie z instrukcją obsługi i przestrzegany jest wymóg przeglądów serwisowych, to nie psują się wogóle.
   
 10. Ile przeglądów rocznie wymagają myjnie MOBY DICK?
  Zalecamy wykonywanie 2 przeglądów serwisowych rocznie.
   
 11. Czy możliwe jest podpisanie z firmą FRUTIGER POLSKA umowy serwisowej i pogwarancyjnej?
  Serwisy wszystkich maszyn MOBY DICK wykonuje firma Faktoria Sp. z o.o. z Oświęcimia tel: (0-33) 445-81-56. Jest to wyłączny i autoryzowany serwisant urządzeń MOBY DICK. Firma ta wykonuje przeglądy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne w oparciu o podpisane umowy serwisowe.
   
 12. Gdzie produkowane są myjnie MOBY DICK?
  Myjnie MOBY DICK produkowane są w Szwajcarii, Niemczech i Czechach w oparciu o najnowocześniejszą technologię i sprzęt (np. pompy, sterowniki).

Najczęściej zadawane pytania dotyczące spycharki SCRAPEDOZER

 1. Co to jest SCRAPEDOZER?
  Jest to urządzenie, które można nazwać spycharką samozaładowczą.
   
 2. Do czego służy SCRAPEDOZER?
  Urządzenie to wykonuje 5 czynności: zgarnia nadkład ziemi, załadowuje go do swojego pojemnika, przewozi, rozładowuje i kruszy. Może także usypywać załadowaną warstwę nadkładu.
   
 3. Kiedy stosowanie SCRAPEDOZERA jest najbardziej opłacalne?
  Najbardziej opłacalne jest przy pracach ziemnych, kiedy odległość na której pracuje mieści się w przedziale od 50 do 500 metrów.
   
 4. Gdzie produkowany jest SCRAPEDOZER?
  SCRAPEDOZER produkowany jest w Szwajcarii.