Zapytanie ofertowe - myjnie kół i podwozi

Rodzaj projektu , , , , , ,
Kupno lub wynajem ,
Ilość pojazdów dziennie , , , ,
Stopień zabrudzenia , ,
Tytuł
Imię*
Nazwisko*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
Kraj
Nazwa firmy*
Telefon*
Fax
E-mail*
Komentarz

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna dot. wniosków i formularzy stosowanych w FRUTIGER Polska Sp. z o.o.

Pani/a dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wysłania odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest FRUTIGER Polska Sp. z o.o z siedzibą w Oświęcimiu ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
  3. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.
  5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do przygotowania oferty, przesłania jej oraz utrzymania korespondencji w momencie wyrażenia przez Panią/a zainteresowania ofertą. Po tym czasie Pani/a dane zostanąskasowane. 
  6. Informujemy o prawie do usunięcia Pani/a danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania ofertowego.
  8. Ma Pani/an prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.